Kurs Mindfulness 

Kursen är något för dig som lever mycket i huvudet och som vill förändra din livssituation på ett bestående sätt, att vara i din kropp i nuet. Mindfulness är ett tillstånd, snarare än en teknik. Ett tillstånd av 'varande' till skillnad från 'görande' där vi oftast befinner oss. Mindfulness har något för alla. Givetvis är teknikerna vi praktiserar för att närma oss detta tillstånd ovärderliga för dig som är eller har varit stressad, deprimerad eller utbränd. Men vi kan alla få ett rikare liv genom att tillämpa dessa tekniker, oavsett hur vår livssituation ser ut just nu.


Forskning har visat att mindfulness ger en rad hälsoeffekter som bland annat:

 • minskad stress
 • bättre sömn
 • ökad koncentration
 • bättre minne
 • ökad kreativitet
 • mer energi
 • lägre blodtryck
 • bättre sömn
 • bättre beslutsfattande
 • starkare immunförsvar
 • större närvaro i vardagen
 • mer livsglädje

Utbildningen är ett 8-veckorsprogram och baserat på MBSR-programmet (Mindfulness Based Stress Reduction) utvecklat av professor Jon Kabat-Zinn.

Genom guidande meditationer, upplevelsebaserade övningar, diskussioner och reflektionsuppgifter får du en djup förståelse för mindfulness och hur du kan använda verktygen i ditt liv.

Jag håller även kurser på företag, maila eller ring mig om du är intresserad!